GeolinQ
Spatial Data Management

Functional and conditional expressions in GeolinQ 1.8.0 (text only available in Dutch)

Met GeolinQ 1.8.0 kunnen in views functionele en conditionele expressies aan viewattributen worden toegekend. Views kunnen zodoende in GeolinQ 1.8.0 nog beter toegesneden worden op de informatiebehoeften van de eindgebruikers.

In 2021 zullen functionele en conditionele expressies ook voor import- en exportprocessen beschikbaar komen in GeolinQ. Hiermee kunnen import- en exportformaten nog eenvoudiger aan het datamodel gekoppeld worden. De functionele expressies die nu in views kunnen worden toegepast zijn:

 • Geometrische functies: lengte, oppervlak, buffer en bepalen middelpunt
 • String functies: substring, samenvoegen en conversiefuncties voor integer, float en datum/tijd  
 • Rekenkundige functies: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Koppelen van bestanden uit een bestandssystemen aan BLOB attribuut
 • Conditionele WHEN ELSE functies
 • Conditionele expressies zoals OR, AND, NOT en conditionele operatoren zoals: gelijk aan, als groter dan, kleiner of gelijk aan etc.

Naast de introductie van functionele en conditionele expressies in views zijn er meer aanpassingen en uitbreidingen. De belangrijke uitbreidingen zijn:

 • Vergriddingsproces voor het omzetten van feature datasets naar een rasterdataset
 • OGC Web Coverage Service (WCS) voor distributie van rasterdatasets en puntenwolken
 • Thematische kleurenschaal voor rasterdatasets
 • Ondersteuning van geneste AND, OR en NOT condities door het hele platform
 • Optimalisatie van performance en consistentie van datastructuren door herziene opslag van features, puntenwolken en rasterdata.