GeolinQ
Spatial Data Management

Nieuwsbrief december 2022

In deze nieuwsbrief aandacht voor de gemeentelijke klantenmiddag, de nieuwe HR voorziening voor de provincie Flevoland en het BRO aanleverportaal van Aequator Groen & Ruimte voor bodemkundige boorbeschrijvingen.

Gemeentelijke klantenmiddag

Op 20 september ging de eerste gemeentelijke klantenmiddag van start. De onderwerpen van deze middag waren het kennismaken met andere GeolinQ gemeenten, de migratie naar de BRK 2.0 en de GeolinQ roadmap voor 2023.

Alle GeolinQ gemeenten gebruiken de BRK 1.0 die in 2023 wordt uitgefaseerd door het Kadaster. IntellinQ test op dit moment met de gemeenten de standaardconfiguratie voor de BRK 2.0. Met deze configuratie wordt de BRK van het Kadaster verwerkt tot informatieproducten en kaarten die door elke gemeente gebruikt kunnen worden. De BRK standaardconfiguratie vormt voor elke gemeente de basis voor de BRK 2.0 implementatie zodat migratie naar BRK 2.0 voor 1 maart 2023 is afgerond. 

Voor losse datasets binnen gemeenten ontbreekt een goede beheeromgeving. Steeds meer gemeenten ontdekken GeolinQ voor het beheren van deze datasets. Op eenvoudige wijze kunnen met GeolinQ beheerapplicaties geconfigureerd worden voor datasets zoals AED’s, vogelnestkastjes, projecten en evenementen. In 2023 wordt in samenwerking met de gemeenten het gegevensbeheer in GeolinQ verder op de gemeentelijke behoeften afgestemd zodat beheerapplicaties tussen gemeenten onderling kunnen worden uitgewisseld en hergebruikt.

We kijken terug op een interessante en interactieve gemeentelijke klantenmiddag dankzij de deelname en inbreng van de gemeente Waalwijk, Amstelveen, Valkenburg, Nijmegen en Stichtse Vecht en SSO Syntrophos. 

HR voorziening voor de provincie Flevoland

De provincie Flevoland wil informatie uit het Handelsregister (HR) van de Kamer van Koophandel (KvK) toepassen om onder andere de bedrijvigheid in gebieden binnen de provincie in kaart te brengen. Ook wil de provincie selecties van vestigingen en hun adressen in een sector of gebied kunnen maken. De informatie moet actueel, volledig en centraal beschikbaar zijn en via de kaart getoond kunnen worden. 

IntellinQ realiseert daarom een voorziening voor het centraal ontsluiten van de HR informatie van alle bedrijven in Flevoland. Een actuele HR van alle bedrijven in de provincie Flevoland is beschikbaar door met het HR mutatieabonnement via de KvK REST API de geregistreerde bedrijven op te halen.

In de voorziening zijn informatieproducten en kaarten gedefinieerd met kenmerken zoals bedrijfsactiviteiten op basis van SBI codes, rechtsvorm en het aantal medewerkers uit de HR. De bedrijvigheid kan hiermee in kaart gebracht worden in de tijd en er kunnen eenvoudig selecties van bedrijven worden gemaakt. De HR informatieproducten worden via services en exportformaten ontsloten naar andere viewers en applicaties. Daarmee is het HR actueel, volledig en centraal beschikbaar binnen de provincie. 

De HR voorziening gaat de komend maand bij de provincie in productie. De HR komt begin 2023 ook als standaardconfiguratie beschikbaar voor andere GeolinQ gebruikers. 

BRO aanleverportaal voor Aequator Groen & Ruimte

Aequator Groen & Ruimte voert als onafhankelijk kennisbedrijf bodemkundige onderzoeken uit die worden vastgelegd in bodemkundige boorbeschrijvingen. De BRO vereist dat de bodemkundige boorbeschrijvingen voor overheidsorganisaties worden geleverd aan de landelijke voorziening van BRO. 

IntellinQ realiseert daarom voor Aequator een aanleverportaal om de bodemonderzoeken eenvoudig aan de BRO te leveren namens haar klanten. 

De bodemkundige boorbeschrijvingen worden door Aequator per project uit Qfield geïmporteerd in het GeolinQ BRO aanleverportaal. De boorbeschrijvingen worden automatisch in het aanleverportaal gevalideerd en omgezet naar het BRO formaat. Met een druk op de knop kan daarna in het aanleverportaal het project door Aequator namens de opdrachtgever aan de BRO worden geleverd.

Na een succesvolle aanlevering door Aequator kan de opdrachtgever de bodemkundige boorbeschrijvingen goedkeuren in het bronhouderportaal van BRO.

Met het BRO aanleverportaal voldoet Aequator aan de BRO verplichting van haar opdrachtgevers. De BRO kent 26 registraties die eenvoudig met GeolinQ kunnen worden aangeleverd of ontsloten doordat alle BRO registraties qua opzet sterk op elkaar lijken. Voor de levering van grondwaterstandonderzoeken is bijvoorbeeld ook al een GeolinQ standaardconfiguratie beschikbaar.