IntellinQ
Spatial Data Management

Gemeentelijke markt

Het takenpakket van gemeenten is de afgelopen jaren fors uitgebreid. De uitvoering van een aantal wetten is gedecentraliseerd waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering daarvan. Als gevolg daarvan moeten gemeenten meer gegevens beheren en uitwisselen dan voorheen. Voor de uitvoering van de wetgeving en andere gemeentelijke taken moet gebruik gemaakt worden van de huidige basisregistraties, zoals de BRK, BAG, NHR, BRP en BGT, en nieuwe basisregistraties als de BRO en de nieuwe WIBON waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn als bronhouder. Over enkele jaren wordt de Omgevingswet van kracht die nog meer beheer en ontsluiting van gegevens gaat vragen.

Bestaande oplossingen voor gegevensbeheer en ontsluiting worden door gemeenten als belemmering ervaren waardoor er naar nieuwe benaderingen, zoals Common Ground, onderzocht worden waarbij gegevens zoveel als mogelijk bij de bron opgehaald worden. Data gedreven werken staat voor veel gemeenten nog in de kinderschoenen. Gezocht wordt naar oplossingen die een data gedreven manier van werken kunnen faciliteren.

Standaard configuraties

Bestaande oplossingen voor gegevensbeheer en ontsluiting worden door gemeenten als belemmering ervaren waardoor er naar nieuwe benaderingen, zoals Common Ground, onderzocht worden waarbij gegevens zoveel als mogelijk bij de bron opgehaald worden. Data gedreven werken staat voor veel gemeenten nog in de kinderschoenen. Gezocht wordt naar oplossingen die een data gedreven manier van werken kunnen faciliteren.

IntellinQ biedt met GeolinQ een datamanagement platform om voor gemeenten eenvoudig en efficiënt toepassingen te configureren waarbij gegevens beheerd en gedeeld kunnen worden. Voor een aantal toepassingen, zoals het RSGB, zijn standaard configuraties beschikbaar die eenvoudig uit te breiden en aan te passen zijn voor optimale aansluiting op de behoeften van elke gemeente. Het is ook mogelijk om eigen toepassingen te configureren. Deze configuraties zijn te exporteren naar andere GeolinQ omgevingen zodat configuraties eenvoudig tussen gemeenten uit te wisselen zijn. Met een GeolinQ omgeving kunnen meerdere configuraties naast elkaar gebruikt worden die waar gewenst gegevens met elkaar delen.

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)

Gemeenten moeten voor hun processen gebruik maken van de basisregistraties. Voor het koppelen en gebruik van de basisregistraties voor Grootschalige Topografie (BGT), Kadaster (BRK), Adressen en Gebouwen (BAG), Waarde onroerend goed (WOZ), Kamer van Koophandel (NHR) en Personen (BRP) is voor gemeenten door het RSGB 3.0 model ontwikkeld door VNG Realisatie. Hiermee kunnen gemeenten voldoen aan het verplichte gebruik en samenhang van het stelsel van deze registraties.

IntellinQ heeft een GeolinQ configuratie beschikbaar voor RSGB 3.0. De configuratie biedt de koppeling van de basisregistraties op basis van het model. De configuratie bevat databronnen om de BAG, BRK te koppelen met de landelijke voorziening van het kadaster en deze ‘up-to-date’ te houden. Stuf-TAX berichten voor de WOZ kunnen ingelezen worden. Tevens biedt de configuratie importdefinities om NHR, BRP en WOZ bestanden zoals Dataland deze via KNOOP levert automatisch in te lezen.

Naast het RSGB 3.0 model bevat de configuratie ook een aantal views die in de praktijk op basis van wensen van gemeentelijke medewerkers geconfigureerd zijn.

De RSGB toepassing is eenvoudig in GeolinQ als databronnen te importeren en te gebruiken. Met de toepassing kunnen gemeenten koppelen aan de basisregistraties, automatisch mutaties ophalen en beschikbaar stellen binnen de gemeente via kaarten en services.

Beheren en publiceren

Toepassingen voor het beheren en publiceren van gegevens zijn eenvoudig te configureren in GeolinQ. Basisregistraties kunnen in combinatie met gegevens uit andere omgevingen, WFS services en bestanden gekoppeld worden en in GeolinQ beheerd worden.

Selecties van gegevens kunnen eenvoudig gevisualiseerd worden in kaarten en services. Kaarten kunnen in een kaartportaal direct aan medewerkers of burgers beschikbaar worden gesteld. Gegevens kunnen door medewerkers eenvoudig via het kaartportaal worden aangemaakt of aanpast worden. Web services kunnen worden aangemaakt en gebruikt als lagen in bestaande viewers in bijvoorbeeld gemeentelijke websites of levering aan bijvoorbeeld Omgevingsdienst of Veiligheidsregio. Beschikbare toepassingen zijn eenvoudig aan te passen.

Riolen, kabels en leidingen

Gemeenten zijn bronhouder voor de riolen, kabels en leidingen. GeolinQ biedt een standaard configuratie waarmee gegevens over kabels en leidingen conform het nieuwe object georiënteerde Informatie Model Kabels en Leidingen (IMKL 1.2) kunnen worden geleverd aan de landelijke voorziening van het Kadaster.

Bestaande riolen, kabels en leidingen datasets kunnen in GeolinQ worden geïmporteerd, aangevuld en aan het IMKL 1.2 model worden gekoppeld zodat de gegevens compleet zijn voor levering aan het Kadaster. Naast levering kan de registratie en beheer van riolen, kabels en leidingen ook volledig met GeolinQ plaatsvinden. Via beheerkaarten met mutatiefunctionaliteit kunnen zowel gebruikers op kantoor als gebruikers op locatie via een tablet in een kaartportaal gegevens toevoegen en verbeteren.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Sinds 1 januari 2018 is de wet BRO van kracht en daarmee zijn de levering en gebruik van de eerste thema’s van de BRO verplicht voor gemeenten. De BRO is nog volop in ontwikkeling. Binnen enkele jaren is de volledige BRO van kracht. Voor een groot aantal thema’s zijn gemeenten bronhouder.

Voor GeolinQ kunnen voor alle huidige verplichte thema’s: bodemkundige boormonsterbeschrijvingen, geotechnisch sondeeronderzoeken en grondwatermonitoringputten standaardconfiguraties worden gemaakt. Met deze configuraties kunnen zowel de beschikbare gegevens vanuit de landelijke voorziening beschikbaar worden gemaakt als gegevens via het Bronhoudersportaal geleverd worden.

Naast het ophalen en leveren van BRO gegevens kan GeolinQ gebruikt worden voor het beheer van gegevens die betrekking hebben op de ondergrond. Via het kaartportaal met mutatiefunctionaliteit kunnen zowel gebruikers op kantoor als gebruikers op locatie via een tablet toevoegen en verbeteren.