IntellinQ
Spatial Data Management

Infrastructuur en datamanagement

De infrastructuur is het geheel van voorzieningen zoals wegen, kabels en leidingen, dijken en energievoorziening. Een goede infrastructuur is altijd beschikbaar en is de basis van een goed lopende maatschappij.  De rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen en bedrijven zijn verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van de infrastructuur.

Het inrichten en beheer van infrastructuren in complex vanwege het grote aantal verschillende voorzieningen die in veel gevallen een relatie met elkaar hebben. Zo moet bij het verhogen van een dijk ook de weg die op de dijk ligt opnieuw worden aangelegd, kabels en verlichting worden verplaatst etc.  Om deze processen goed te laten verlopen moeten veel gegevens tussen betrokken partijen uitgewisseld worden. De afgelopen jaren zijn standaarden ontwikkeld om gegevensuitwisseling te verbeteren. 

Efficiënt gebruik maken van de standaarden in combinatie met andere benodigde datasets voor verbeteren van beheer is echter nog steeds een opgave voor de beherende partijen. Vragen die daarbij steeds terugkomen zijn: hoe voldoe ik efficiënt op basis van mijn eigen datasets aan de leveringsverplichtingen van verplichte standaarden, welke gegevens zijn voor mijn eigen proces van belang en hoe informeren we alle betrokken doelgroepen met de juiste, relevante en actuele informatie.

Beheren en leveren kabels en leidinggegevens conform de WIBON

Sinds 1 juli 2018 is de wet WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) van kracht. Grondroerders zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht conform het nieuwe Informatie Model Kabels en Leidingen (IMKL 1.2) gegevens aan het Kadaster te leveren.  

In GeolinQ kunnen bestaande kabel- en leidinggegevens eenvoudig worden geïmporteerd, worden beheerd en conform de IMKL standaard geleverd worden aan het Kadaster. Meer informatie over deze configuratie: IMKL .

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Sinds 1 januari 2018 is de wet BRO van kracht en daarmee zijn de levering en gebruik van de eerste thema’s van de BRO verplicht voor gemeenten. De BRO is nog volop in ontwikkeling. Binnen enkele jaren is de volledige BRO van kracht. Voor een groot aantal thema’s zijn gemeenten bronhouder. Door het grote aantal thema’s en relatie met de toekomstige omgevingswet zijn er gemeenten die het BRO bronhouderschap willen beleggen bij hun omgevingsdienst.

In GeolinQ kunnen voor alle huidige verplichte thema’s: bodemkundige boormonsterbeschrijvingen, geotechnisch sondeeronderzoeken en grondwatermonitoringputten standaardconfiguraties worden gemaakt. Met deze configuraties kunnen zowel de beschikbare gegevens vanuit de landelijke voorzieningen beschikbaar worden gemaakt als gegevens via het Bronhoudersportaal geleverd worden.

Naast het ophalen en leveren van BRO gegevens kan GeolinQ gebruikt worden voor het beheer van gegevens die betrekking hebben op de ondergrond. Via het kaartportaal met mutatiefunctionaliteit kunnen gebruikers zowel vanuit kantoor als op locatie via een tablet gegevens toevoegen en verbeteren.

Inwinnen, beheren en publiceren

IntellinQ biedt met GeolinQ een platform voor het integraal inwinnen, beheren en publiceren van gegevens door de configuratie van toepassingen waarmee de gegevens via kaarten, applicaties en services worden gepubliceerd. Door de integratie van het gegevens beheren en publiceren kunnen de medewerkers van de omgevingsdienst zelf gegevens inwinnen en beschikbaar stellen aan alle doelgroepen.

De verschillende doelgroepen, zoals opdrachtgevers en aannemers hebben specifieke gegevensbehoeften. Met GeolinQ kan in die verschillende gegevensbehoeften worden voorzien. Met configureerbare views kunnen per doelgroep specifieke gegevensselecties worden gemaakt die direct gekoppeld zijn aan de onderliggende datasets. Door de directe koppeling van views en datasets zijn de gegevenselecties per definitie altijd actueel. Door het koppelen van datasets met referenties kunnen gegevens uit verschillende databronnen met elkaar in verband worden gebracht. Registreerde objecten in een assetmanagmentsysteem kunnen bijvoorbeeld worden gekoppeld met datasets in GeolinQ waardoor kruisverbanden tussen regsitraties kunnen worden gelegd en data kwaliteit verbeterd en ontsloten naar betrokkenen. Meer informatie: Beheren en Publiceren