IntellinQ
Spatial Data Management

Omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten zorgen in opdracht van gemeenten en provincies voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Daarnaast hebben omgevingsdiensten vaak extra taken zoals bouw- en woningtoezicht en advisering op milieuaspecten. De diensten wisselen veel gegevens uit met hun opdrachtgevers. De opdrachtgevers stellen gegevens via verschillende applicaties beschikbaar waardoor deze in verschillende formaten als service of export tussen applicaties uitgewisseld moeten worden. Over enkele jaren wordt de Omgevingswet van kracht die leidt tot een toename van beheer en ontsluiting van gegevens en een nieuwe verdeling in taken tussen de omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers.

Efficiënt gebruik maken van de door de opdrachtgevers ter beschikking gestelde gegevens en het combineren met eigen data uit de primaire processen vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is een lastige opgave voor de meeste omgevingsdiensten. Vragen die daarbij steeds terugkomen zijn: welke gegevens zijn van belang en hoe informeren we alle betrokken doelgroepen met de juiste, relevante en actuele informatie.

Inwinnen, beheren en publiceren

IntellinQ biedt met GeolinQ een platform voor het integraal inwinnen, beheren en publiceren van gegevens door de configuratie van toepassingen waarmee de gegevens via kaarten, applicaties en services worden gepubliceerd. Door de integratie van het gegevens beheren en publiceren kunnen de medewerkers van de omgevingsdienst zelf gegevens inwinnen en beschikbaar stellen aan alle doelgroepen.

De verschillende doelgroepen, zoals opdrachtgevers en medewerkers van de omgevingsdienst en burgers, hebben specifieke gegevensbehoeften. Met GeolinQ kan in die verschillende gegevensbehoeften worden voorzien. Met configureerbare views kunnen per doelgroep specifieke gegevensselecties worden gemaakt die direct gekoppeld zijn aan de onderliggende datasets. Door de directe koppeling van views en datasets zijn de gegevenselecties per definitie altijd actueel. Door het koppelen van datasets met referenties kunnen gegevens uit verschillende databronnen met elkaar in verband worden gebracht. Adressen van veehouders kunnen bijvoorbeeld worden gekoppeld met de percelen van het kadaster zodat locatie en perceelomvang van elk veehoudersbedrijf inzichtelijk wordt.

Gebruikers kunnen deze gegevens in kaarten publiceren, tekst toevoegen en resultaten exporteren. Geconfigureerde kaarten worden gepubliceerd in een kaartportaal. Op specifieke doelgroepen, zoals milieu inspecteurs, gerichte kaarten kunnen via een tablet op locatie gebruikt worden. Vergunningen en gegevens kunnen met de werkelijke situatie worden vergeleken. Constateringen tijdens de inspectie, bijvoorbeeld ontbrekende gegevens of gegevens die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kunnen direct worden aangepast. Meer informatie: Beheren en Publiceren

Basisregistraties

Omgevingsdiensten zijn verplicht in hun processen gebruik te maken van basisregistraties zoals Grootschalige Topografie (BGT), Kadaster (BRK), Adressen en Gebouwen (BAG), Waarde onroerend goed (WOZ) en de Kamer van Koophandel (NHR). Deze basisregistraties kunnen via de deelnemende gemeentes verkregen worden wat in veel gevallen lastig is door het aantal deelnemende gemeenten. De basisregistraties kunnen echter ook rechtstreeks worden afgenomen van de landelijke voorzieningen. Voor het ophalen en gebruik van de basisregistraties biedt IntellinQ een aantal standaard configuraties voor GeolinQ.

Met de o.a. de BRK, BAG, BGT configuraties zijn deze basisregistraties eenvoudig in GeolinQ als standaard databronnen te importeren en te gebruiken. Ook kan gebruik gemaakt worden van de RSGB 3.0 configuratie waarmee de basisregistraties in samenhang, conform het voor gemeentes ontwikkelde RSGB 3.0 model van VNG realisatie kan worden gebruikt. Met de genoemde configuraties kunnen omgevingsdiensten koppelen aan de basisregistraties, automatisch mutaties ophalen en de gegevens verder gebruiken en ontsluiten via GeolinQ.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Sinds 1 januari 2018 is de wet BRO van kracht en daarmee zijn de levering en gebruik van de eerste thema’s van de BRO verplicht voor gemeenten. De BRO is nog volop in ontwikkeling. Binnen enkele jaren is de volledige BRO van kracht. Voor een groot aantal thema’s zijn gemeenten bronhouder. Door het grote aantal thema’s en relatie met de toekomstige omgevingswet zijn er gemeenten die het BRO bronhouderschap willen beleggen bij hun omgevingsdienst.

In GeolinQ kunnen voor alle huidige verplichte thema’s: bodemkundige boormonsterbeschrijvingen, geotechnisch sondeeronderzoeken en grondwatermonitoringputten standaardconfiguraties worden gemaakt. Met deze configuraties kunnen zowel de beschikbare gegevens vanuit de landelijke voorzieningen beschikbaar worden gemaakt als gegevens via het Bronhoudersportaal geleverd worden.

Naast het ophalen en leveren van BRO gegevens kan GeolinQ gebruikt worden voor het beheer van gegevens die betrekking hebben op de ondergrond. Via het kaartportaal met mutatiefunctionaliteit kunnen gebruikers zowel vanuit kantoor als op locatie via een tablet gegevens toevoegen en verbeteren.