IntellinQ
Spatial Data Management

Inmeten met een GNSS ontvanger

Het Global Navigation Satellite System (GNSS) in combinatie met RTK maakt plaatsbepaling met hoge nauwkeurigheid mogelijk. Deze GNSS ontvangers kunnen geïntegreerd worden met GeolinQ, zodat landmeters met behulp van een interactieve kaart vanuit GeolinQ efficiënt en eenvoudig locaties kunnen inmeten en uitzetten op een iPad of ander mobiel apparaat.

Inmeten van punten

Met GeolinQ en een GNSS ontvanger kunnen landmeters plaatsbepalingen uitvoeren en direct koppelen aan de objecten uit een bestaand ontwerp zoals bijvoorbeeld een kabelplan. Zodoende kunnen de verschillen tussen het ontwerp en de daadwerkelijke ligging van de geplande kabels worden vastgelegd.

Naast de positie en hoogte kunnen ook andere attributen zoals datum/tijd van de meeting, nauwkeurigheid en aantal gebruikte satellieten uit de GNSS ontvanger worden opgehaald en opgeslagen. Op basis van attributen vanuit de GNSS ontvanger kan de meeting worden gevalideerd zodat bijvoorbeeld alleen metingen met voldoende hoge nauwkeurigheid kunnen worden vastgelegd. Daarnaast kan de landmeter aanvullende waarnemingen vastleggen zoals foto’s of kenmerken van de ingemeten locatie. Vooraf wordt geconfigureerd welke waarnemingen verplicht of optioneel door de landmeter vastgelegd worden. In het geval dat plaatsbepaling met GNSS niet mogelijk is, door bijvoorbeeld een onvoldoende signaal bij een gevel, kunnen met GeolinQ relatieve metingen worden uitgevoerd. Bij een relatieve meting wordt op basis van twee bestaande metingen een derde punt berekend.

Metingen in het veld zijn direct beschikbaar voor gebruik of verdere verwerking in GeolinQ. De meetpunten kunnen bijvoorbeeld in een kaart gevisualiseerd worden om de voortgang van het inmeetproces inzichtelijk te maken of via webservices zoals bijvoorbeeld een WFS gekoppeld worden aan ontwerptools zoals GeoStruct. Hierdoor zijn de ingemeten punten direct beschikbaar voor de ontwerper of tekenaar.

Uitzetten van punten

Het uitzetten van een werk is het op basis van plaatsbepaling is het vastleggen van de exacte coördinaten van bijvoorbeeld de grenzen van een perceel. De in te meten coördinaten worden in GeolinQ geïmporteerd zodat ze op locatie door een landmeter uitgezet kunnen worden. De landmeter ziet op de interactieve kaart in GeolinQ bij het uitzetten de actuele positie van de ontvanger en uit de zetten objecten.

Na selectie van een puntobject toont GeolinQ de afstand tot de positie van GNSS ontvanger. Na selectie van lijnobject kan de afstand loodrecht op de lijn worden getoond of de afstand tot het dichtstbijzijnde lijnpunt dat automatisch geselecteerd in de kaart geselecteerd wordt. Het uitgezette coördinaat kan eventueel als meetpunt worden opgeslagen in GeolinQ.

Integratie met de marXact ontvanger voor BAM Infra Telecom

Een voorbeeld van het inmeten met een GNSS ontvanger in combinatie met GeolinQ is de integratie met de UNI-GR1 ontvanger van MarXact voor BAM Infra Telecom. Het uitgevoerde werk wordt met de GeolinQ applicatieservice op een iPad en UNI-GR1 ingemeten en gerelateerd aan het geplande werk voor de aanleg van glasvezelnetwerken. De validatie op nauwkeurigheid van de ingemeten punten tijdens het meten zorgt ervoor dat medewerkers eenvoudig het meetwerk kunnen uitvoeren en de nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. De ingewonnen plaatsbepalingen worden opgeslagen in GeolinQ en worden gekoppeld aan de objecten uit het glasvezelnetwerk ontwerp. De resultaten worden ontsloten in een kaart en via een WFS service voor verdere verwerking in GeoStruct.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden van de integratie met GNSS ontvangers in GeolinQ voor uw toepassingen.