GeolinQ
Spatial Data Management

Programmeer de Stad

Programmeer de Stad is een GeolinQ configuratie gericht op het programmeren van het projectportfolio voor gemeenten. Programmeer de Stad is in samenwerking met Verbeter de Stad ontwikkeld en het resultaat van 20 jaar ervaring bij meer dan 50 gemeenten.

De uitdaging is om grote opgaven zoals de gevolgen van klimaatveranderingen en de energietransitie samen te brengen in één programma van de openbare ruimte. Het jaarlijkse programmeerproces leidt tot een projectportfolio binnen de budgetten en prioriteitstelling van de gemeente.

Samenbrengen van initiatieven

In samenwerking met Verbeter de Stad heeft IntellinQ de GeolinQ Programmeer de Stad configuratie ontwikkeld waarin projectinitiatieven van verschillende belanghebbenden worden vastgelegd en inzichtelijk worden gemaakt. Met GeolinQ worden projectinitiatieven uit verschillende bronnen eenvoudig ingelezen en op de kaart afgebeeld.

Het programmeerproces gaat van start met het inzichtelijk maken van projectinitiatieven. De consultants van Verbeter de Stad faciliteren het programmeerproces door samen met de belanghebbenden inzicht te geven in al de initiatieven in de leefomgeving. Het samen brengen en analyseren van de initiatieven leidt tot de definitie van nieuwe projecten die worden vastgelegd in GeolinQ.

Projectselectie met criteria

De projectinitiatieven worden in GeolinQ geëvalueerd en geprioriteerd met behulp van vastgestelde criteria waaraan nieuwe projecten moeten voldoen. Criteria kunnen gemeentelijk doelstellingen zijn zoals vergroening maar ook randvoorwaarden waaraan de gemeente moet voldoen.

De projectselectie leidt tot een projectportfolio binnen de gemeentelijke budgetten en prioriteitstelling. Vastgestelde projecten kunnen verder in GeolinQ worden beheerd door projectleider en geraadpleegd door belanghebbenden in de gemeenten.

Gemeente Zeist

De gemeente Zeist heeft met de ‘Programmeer de Stad’ methodiek alle werken en projecteninitiatieven van de gemeente met hun begrenzingen in GeolinQ samengebracht in een gemeente brede kaart.

“Goed samenwerken begint met een integraal inzicht in de opgaven die een gemeente heeft. Programmeer de stad geeft ons de mogelijkheid om dat overzicht te creëren en te onderhouden.” 

Integraal projectbeheer

Elke gemeente moet een overzicht hebben van alle projecten die worden uitgevoerd, inclusief geplande en afgeronde projecten. Door het integraal projectbeheer worden een gemeente in staat gesteld om transparantie te bevorderen, betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten en de impact van hun projecten te vergroten.

Projecten uit verschillende afdelingen kunnen in GeolinQ worden samengevoegd tot een integrale projectregistratie. De projectinformatie kan decentraal worden beheerd, automatisch worden samengevoegd en centraal worden ontsloten naar medewerkers en naar keuze ook burgers en andere belanghebbenden. Projecten kunnen ook direct in GeolinQ worden beheerd door de projectmanagers en projectleiders in het Programmeer de Stad portaal.

Gemeente Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas onderzoekt om met GeolinQ projectinformatie op één plek door de projectleiders zelf te laten beheren en vervolgens centraal te ontsluiten binnen de gemeente.

“Met GeolinQ is een innovatieve oplossing gemaakt om projectinformatie, bestaande uit administratieve en geodata, op één plek te beheren en te ontsluiten via de centrale gemeentelijke GIS-viewer.”

Verschillende gemeenten verschillende projecten

Verschillende gemeenten kunnen verschillende soorten projecten uitvoeren, afhankelijk van hun specifieke behoeften, doelstellingen en demografie. Projecten kunnen betrekking hebben op uiteenlopende gebieden, zoals infrastructuur, stadsontwikkeling, milieubescherming, sociale voorzieningen, economische ontwikkeling, cultuur en recreatie, en nog veel meer.

Met GeolinQ kan de Programmeer de Stad configuratie worden aangepast aan de verschillende soorten initiatieven en projecten. Hiermee speelt Projecten in Beeld in op de specifieke wensen van de gemeente en eisen van de medewerkers en andere belanghebbenden.

Ontdek de kracht en flexibiliteit van Programmeer de Stad met GeolinQ.

Neem contact met ons op