GeolinQ
Spatial Data Management

Sub-surface data (BRO) (text only in Dutch)

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat ruim 20 registratieobjecten met betrekking tot bodem, geologie, grondwater en mijnbouw. De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De bronhouders zijn verplicht gegevens aan de BRO te leveren via het BRO bronhouderportaal. Alle overheden zijn verplicht de BRO toe te passen. De BRO levert essentiële basisgegevens voor toepassingen in maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, (woning)bouw, klimaatadaptatie en beheer van infrastructuur en de openbare buitenruimte.

De bronhouders zijn verplicht gegevens aan de BRO te leveren via het BRO bronhouderportaal. Alle overheden zijn verplicht de BRO toe te passen. De BRO levert essentiële basisgegevens voor toepassingen in maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, (woning)bouw, klimaatadaptatie en beheer van infrastructuur en de openbare buitenruimte.

IntellinQ is sinds 2018 actief betrokken met onder meer ketentesten voor de BRO-GMW en BRO-BHR  registratieobjecten.

Bron: TNO, Geologische Dienst Nederland

Met GeolinQ kunnen gegevens van de BRO registratieobjecten zowel toegepast als geleverd worden. Hier worden de mogelijkheden van het toepassen van de BRO in GeolinQ beschreven. Ga voor het leveren van registratieobjecten aan het bronhouderportaal met GeolinQ naar: Leveren aan de BRO.

BRO via REST en SOAP services

Met GeolinQ kan via de SOAP en REST webservice’s gegevens uit de landelijke BRO voorziening onder andere op basis van locatie voor de registratieobjecten geautomatiseerd opgevraagd worden.

  • De SOAP service is  gericht op bronhouders en dataleveranciers omdat alle gegevens, zoals ook de KvK-nummers en eigen kenmerken, die de bronhouder geleverd heeft uitgevraagd kunnen worden. Omdat deze gegevens voor anderen niet beschikbaar mogen zijn is voor het opvragen via de SOAP service is daarom een PKIoverheid-certificaat nodig.
  • De REST service is gericht op organisaties kleinere gegevenssets van registratieobjecten willen opvragen en toepassen. Voor de REST service is geen (PKI-)certificaat nodig

BRO via PDOK

PDOK biedt voor volledige landelijke datasets per registratie object beschikbaar via Atomfeeds in XML formaat. Met GeolinQ kunnen deze Atomfeed bestanden geïmporteerd worden zodat de datasets gevisualiseerd kunnen worden.

PDOK biedt daarnaast voor een aantal registratieobjecten WMS services. Deze services leveren alleen basisinformatie. De WMS services kunnen als kaartlagen in GeolinQ getoond worden om een indruk te krijgen op welke locaties gegevens van een registratieobject beschikbaar zijn. De feitelijke metingen of onderzoeksgegevens zijn niet in deze services aanwezig.

Informatieproducten

Op basis van de registratieobjecten van de BRO kunnen in GeolinQ informatieproducten op maat worden geconfigureerd. Voorbeelden van informatieproducten in werkprocessen die gebruik maken van het BRO zijn:

  • Een themakaart met een timeslider die de veranderingen van de grondwaterstanden toont zodat de risico’s op schade aan funderingspalen voor een gebied ingeschat kunnen worden.
  • Een themakaart met de mogelijkheden voor gebruik van grondbodem warmte voor de energietransitie op basis vangrondwatersysteem metingen
  • Overzicht van de al uitgevoerde sonderingen in een gebied zodat niet opnieuw een sonderingsonderzoek hoeft te worden uitgevoerd op locaties waar dit al eerder heeft plaatsgevonden.
  • Berekening voor de kosten van realisatie van een kabel- of leidingnetwerk.

Gegevens uit de BRO kunnen voor informatieproducten gekoppeld worden aan de andere basisregistraties of eigen gegevens door bijvoorbeeld datasets geografische te doorsnijden. Het laatste genoemde informatieproduct kan gerealiseerd worden door het ontwerp van het netwerk te koppelen aan de grondsoorten per locatie uit de BRO Bodemkaart (SGM). Door rekening te houden met aanlegkosten van het netwerk per grondsoort en de kosten te aggregeren kunnen de kosten berekend worden voor de realisatie van een netwerk.

Gegevens uit het BRO zijn na het uitvragen in GeolinQ direct beschikbaar in de geconfigureerde informatieproducten. Met GeolinQ hebben organisaties de zekerheid dat de informatieproducten op basis van de BRO ten behoeve van de werkprocessen actueel en volledig zijn.

De aangeleverde BRO gegevens kunnen verder worden ontsloten in GeolinQ. Met views en unions kunnen BRO samengevoegd worden of worden gekoppeld aan eigen gegevens om de specifieke informatiebehoefte van de eindgebruiker te voorzien. Via OGC services, een databasekoppeling, downloads of de client portal kunnen de BRO gegevens aan de eindgebruiker ter beschikking worden gesteld.

Integreer de BRO in informatieproducten op maat voor jouw organisatie met GeolinQ.

Neem contact met ons op