GeolinQ
Spatial Data Management

Handelsregister (Text only in Dutch available)

In het Handelsregister (HR) zijn alle instellingen geregistreerd die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland zoals bedrijven, stichtingen, kerken en scholen. Het HR maakt deel uit van het stelsel van  basisregistraties. In het HR zijn voor elke instelling onder meer het inschrijfadres, vestigingen, rechtsvorm en maatschappelijke activiteit vastgelegd. De Kamer van Koophandel (KVK) is bronhouder en beheert de landelijke voorziening van deze registratie.

Voor elke organisatie die te maken heeft met instellingen in werkprocessen zoals belastinginning en verlenen van vergunningen is een actueel HR onmisbaar.

HR Leveringen van de KVK

De KVK levert de HR gegevens van instellingen  in de volgende vormen:

  • De KVK REST API waarmee met het KVK, RSN of vestigingsnummer per instelling het basisprofiel en vestigingsgegevens worden opgevraagd. De informatieobjecten van het basisprofiel en vestigingen uit de HR bevatten o.a. de maatschappelijke activiteit, eigenaar gegevens,  bezoek- en postadres van hoofdvestiging en nevenvestigingen. 
  • De KVK Dataservice waarmee met het KVK of RSIN nummer per instelling de volledige registratie van een instelling kan worden opgevraagd. De HR Dataservice bevat naast de gegevens van het basisprofiel en de vestigingsgegevens ook de persoonsgegevens van alle functionarissen van een instelling. De service mag vanwege de AVG in veel processen niet worden toegepast.

HR nulstand en mutaties

De KVK kan op basis van selectiecriteria zoals gemeente-, provinciegrens of doelgroep een nulstand met KVK- en vestigingsnummer leveren. Met de KVK Mutatieservice (KMS) levert de KVK de wijzigingen om de HR gegevens vervolgens actueel te houden.

Met de KVK- en vestigingsnummers van de nulstand en de KMS kunnen de KVK REST API of KVK Dataservice bevraagd worden om de HR gegevens op te halen uit de landelijke voorziening.

HR Standaardconfiguratie

Met de HR standaardconfiguratie voor GeolinQ kunnen bedrijfs- en vestigingsgegevens worden geïmporteerd en opgehaald uit de landelijke voorziening de KvK. De bedrijfs- en vestigingsgegevens worden ontsloten via configureerbare informatieproducten naar de eindgebruikers.

Het datamodel van het HR in de GeolinQ standaardconfiguratie is gedefinieerd volgens de structuur van de REST-API van de KVK.  Met de REST API kunnen de basisprofielen en vestigingsgegevens vanuit de LV worden opgehaald met het KVK- of vestigingsnummer.

De GeolinQ configuratie maakt gebruik van een importproces voor het inlezen van de nulstand van KVK- en vestigingsnummers en een proces om de KVK Mutatieservice (KMS) via de KMS API dagelijks te bevragen.

Met  de KVK- en vestigingsnummers uit de nulstand en de mutaties wordt de KVK REST-API bevraagd.  Met de GeolinQ configuratie worden alle basisprofiel en vestigingsgegevens van instellingen opgehaald uit de LV.

Gebruikers beschikken met de GeolinQ HR configuratie over de meest actuele informatie uit de HR. Ga voor meer informatie naar de brochure:  HR Standaardconfiguratie.

Informatieproducten

Met het HR kunnen in GeolinQ uiteenlopende informatieproducten worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn:

  • Een themakaart met de bedrijven en de bedrijfsomvang voor het vaststellen van de economische bedrijvigheid binnen verschillende wijken van een gemeente.
  • Een themakaart van SBI codes om vast te stellen in welke mate bedrijfssectoren in verschillende regio’s vertegenwoordigd zijn.  
  • Een adressenlijst van bedrijven in een geselecteerd gebied voor het versturen van informatie over geplande bouwwerkzaamheden en de verwachte overlast.

Het HR kan gekoppeld worden aan de andere basisregistraties en eigen gegevens om aanvullende informatieproducten te kunnen configureren. Het HR kan bijvoorbeeld eenvoudig gekoppeld worden met de BAG zodat de vestigingsadressen op de kaart zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Gegevens uit het HR zijn na het uitvragen in GeolinQ direct beschikbaar in de geconfigureerde informatieproducten. Met GeolinQ hebben organisaties de zekerheid dat de informatieproducten uit het HR ten behoeve van de werkprocessen actueel en volledig zijn.

Integreer het HR in de informatieproducten en werkprocessen van jouw organisatie met GeolinQ

Neem contact met ons op