GeolinQ
Spatial Data Management

WOZ en Stuf-TAX (text only in Dutch available)

De basisregistratie WOZ is de registratie van de waarde van onroerend zaken zoals panden en percelen. De WOZ maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De WOZ-waarde wordt als grondslag voor o.a. onroerendezaakbelasting (OZB), de waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting gebruikt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bepaling van de WOZ waarde en bronhouder van de WOZ. Het Kadaster levert de Landelijke WOZ voorziening (LV-WOZ). Voor overheden als de belastingdienst en waterschappen, die belasting heffen op basis van de WOZ-waarde is toegang tot de LV-WOZ onmisbaar.

Gemeenten kunnen de WOZ taxatie van onroerende zaken uitbesteden aan derden zoals belastingsamenwerkingen en private partijen. De taxatiegegevens worden tussen gemeenten en taxatiepartijen uitgewisseld met de StuF-TAX uitwisselingsstandaard waarin zowel de WOZ waarde als de grondslag van de waardering is vastgelegd. Voor veel gemeenten is het Stuf-TAX formaat een onmisbare bron voor de bepaling van OZB en levering aan de LV-WOZ.

WOZ Stuf-TAX

Voor GeolinQ is een basisconfiguratie beschikbaar voor het inlezen en ontsluiten van Stuf-TAX bestanden. Er bestaan er meerdere varianten van het Stuf-TAX uitwisselformaat omdat het Stuf-TAX geen formele standaard is. Voornamelijk de domeinlijsten en recordindeling kunnen variëren. In GeolinQ kunnen de waardenlijsten en de indeling van de Stuf-TAX records in de basisconfiguratie aangepast worden zodat de verschillende Stuf-TAX varianten kunnen worden ingelezen.

Alle taxatiegegevens komen hiermee beschikbaar voor werkprocessen en informatieproducten die gebruik maken van de waarde van onroerend zaken of de totstandkoming van de taxatie.

WOZ Digilevering

Voor waterschappen en de belastingdienst is de WOZ via WOZ Digilevering beschikbaar. Via een  koppeling met de WOZ Digilevering service via Digikoppeling worden mutaties van de WOZ gegevens geleverd. Digilevering is in beheer bij Logius die de technische aansluiting en gegevensuitwisseling via Digikoppeling verzorgt. Na het configureren van de koppeling met Digikoppeling in GeolinQ en het doorlopen van het aansluitproces met Logius zijn de gegevens uit de LV WOZ beschikbaar voor werkprocessen en informatieproducten die gebruik maken van de waarde van onroerend zaken.

Informatieproducten

Door het inlezen van de Stuf-TAX bestanden of koppelen met de LV WOZ zijn alle actuele WOZ gegevens beschikbaar voor het toepassen in informatieproducten. Voorbeelden van informatieproducten in werkprocessen die gebruik maken van het WOZ en Stuf-TAX zijn:

  • Een lijst met berekende onroerend zaak belasting (OZB) per vastgoedobjecten op basis WOZ waarde voor het innen van de belasting.
  • Een rapportage van de gegevens waarop de WOZ taxatie is gebaseerd voor het afhandelen van bezwaren.
  • Een themakaart met de gemiddelde vastgoedwaarde per vierkante meter van 5 jaar geleden en nu voor onderzoek naar economische ontwikkeling per wijk.

Met GeolinQ kan de WOZ eenvoudig geïntegreerd worden in alle informatieproducten voor werkprocessen waarbij de grondslag en waarde van vastgoed onmisbaar is.

Integreer de WOZ taxatiegegevens in de werkprocessen van jouw organisatie met GeolinQ.

Neem contact met ons op