GeolinQ
Spatial Data Management

WIBON voor netbeheerders (Text only in Dutch)

Netbeheerders kunnen kabel- en leidinggegevens rechtstreeks en conform de WIBON leveren aan het Kadaster met GeolinQ. Via het GeolinQ netbeheerderportaal worden kabel- en leidinggegevens getransformeerd naar het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). Na controle in het portaal worden de gegevens geëxporteerd voor levering aan het Kadaster. Daarnaast kunnen KLIC meldingen in het gebied van de netbeheerder opgehaald en getoond worden in het netbeheerderportaal.

Gemeente Waalwijk

GeolinQ wordt door Waalwijk gebruikt om de kabel- en leidinggegevens uit GBI te transformeren naar het IMKL model te leveren aan het Kadaster. Met GeolinQ voldoet Waalwijk efficiënt aan zijn verplichtingen als bronhouder. Door met GeolinQ automatisch de KLIC-meldingen op te halen is de planning van werkzaamheden van grondroerders in een kaart voor de hele gemeente beschikbaar.

”Het was fijn om te zien dat we met GeolinQ, dat we al gebruiken voor de basisregistraties en andere geodata, ook conform de WIBON kabels en leidingen eenvoudig kunnen leveren.”

Netwerkinformatie leveren aan het Kadaster

Met GeolinQ kunnen kabel- en leiding objectgegevens uit verschillende assetmanagementsystemen en bestandsformaten omgezet worden naar het IMKL model. Met een GeolinQ basisconfiguratie kunnen kabel- en leidinggegevens uit het GBI of I-Asset assetmanagementsysteem geïmporteerd worden. Daarnaast is er een basisconfiguratie beschikbaar waarmee kabel- en leidinggegevens uit Shape of DXF bestanden kunnen worden geïmporteerd.

Levering via het GeolinQ netbeheerderportaal aan het Kadaster verloopt in vier stappen:

  • Import van kabel- en leidinggegevens Kabel- en leidinggegevens worden geimporteerd in GeolinQ, gevalideerd en direct omgezet naar het IMKL model.
  • Visuele inspectie Na het importeren kunnen de netwerkobjecten gecontroleerd worden in een kaartscherm. Elk netwerkobjecttype, zoals water-, rioolleiding, mantelbuis of mangat, is als kaartlaag beschikbaar.
  • Export conform de IMKL standaard De netwerkgegevens in GeolinQ worden omgezet naar een GML bestand met netwerkinformatie en een XML bestand met referenties naar de documenten.
  • Aanlevering bij het Kadaster Uploaden, validatie en acceptatie van de aangeleverde netwerkinformatie door het Kadaster.

In GeolinQ kan gebruik gemaakt worden van kabel- en leidinggegevens waarin de IMKL attribuutwaarden per object beschikbaar zijn of groepen van geometrieën waarvoor de IMKL attribuutwaarden ontbreken. Een voorbeeld van groepen geometrieën zijn CAD tekenlagen die conform de NLCS standaard opgebouwd zijn.

In geval van geometrieën zonder attribuutwaarden kunnen de IMKL attribuutwaarden in GeolinQ per groep worden vastgelegd. Op basis van het groepskenmerk en de IMKL attribuutwaarden worden de geometrieën getransformeerd naar IMKL objecten.

Inzicht in werkzaamheden grondroerders

De netbeheerder kan de KLIC-meldingen in haar beheergebied vanuit de Centrale Voorziening van het Kadaster met GeolinQ geautomatiseerd ophalen. Deze KLIC-meldingen conform de BMKL standaard van het Kadaster geven inzicht in onder andere:

  • Graafpolygoon van het gebied waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden
  • Contactgegevens van de KLIC-aanvrager
  • De aard van de geplande werkzaamheden
  • Geplande periode van werkzaamheden

Het GeolinQ netbeheerderportaal toont via een kaart de graafpolygonen van de geplande graafwerkzaamheden in combinatie met de kaartlagen van het laatst geleverde netwerk.

Ontdek de mogelijkheden van GeolinQ voor het leveren en gebruik van netwerkgegevens.

Neem contact met ons op