GeolinQ
Spatial Data Management

Toepassen van de basisregistraties

Er zijn in Nederland 10 basisregistraties met elk een eigen landelijk register. Elke basisregistratie is bij wet geregeld waardoor de kwaliteit van de gegevens waargeborgd is. Voorbeelden zijn de kadastrale gegevens (BRK), adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT) en het handelsregister (HR). Overheden zijn verplicht gebruik te maken van de basisregistraties.

Vrijwel elk werkproces van de overheid variërend van de inning van Onroerend Zaak Belasting (OZB) tot het verstrekken van vergunningen maakt gebruik van meerdere basisregistraties in combinatie met aanvullende gegevens. Met GeolinQ kunnen de verschillende basisregistraties worden ingewonnen en gekoppeld worden met aanvullende gegevens tot specifieke informatieproducten voor werk- en besluitvormingsprocessen. De brochure GeolinQ en basisregistraties beschrijft hoe met het GeolinQ platform de basisregistraties centraal kunnen worden ontsloten.

BAG
BRK
HR
BGT
WOZ
BRO

Basisregistraties gebruiken

Steeds meer overheden, zoals provincies, gemeentelijke samenwerkingen zoals Syntrophos en gemeenten zoals Waalwijk en Stichtse Vecht maken gebruik van GeolinQ. Het centraal ophalen en verwerken van de basisregistraties met GeolinQ heeft bij de provincie Flevoland tot een flinke reductie van het aantal applicaties geleidt. Syntrophos kan zeer efficiënt de basisregistraties leveren aan haar gemeenten doordat GeolinQ meerdere omgevingen ofwel tenants kan bevatten waarbij elke omgeving of tenant zijn eigen gebruikersbeheer, datamodellen en datasets bevat. Elke gemeente heeft zijn eigen omgeving er services.

Buiten het gebruik van GeolinQ als Geomagazijn voor alle Basisregistraties wordt het platform ook ingezet voor beheer en presentatie van andere data.
Met GeolinQ kunnen wij zelfstandig data uit basisregistraties ophalen, combineren en naar wens gebruiken.

Basisregistraties inwinnen

De basisregistraties zijn via de landelijke voorzieningen beschikbaar. Elke basisregistratie kent een eigen technische interface om gegevens op te kunnen halen. GeolinQ biedt voor de koppeling met de basisregistraties verschillende configureerbare interfaces zoals:

  • De koppeling Generieke Dataservices (GDS) van het Kadaster voor de BAG en BRK
  • Het GML formaat voor GML bestanden uit PDOK voor de BGT
  • De koppeling Digilevering van het Kadaster voor de LV WOZ
  • Het STuf-TAX formaat voor uitwisseling gegevens van de WOZ
  • Een SOAP koppeling voor de HR en BRO
  • Een REST koppeling voor de BRO en HR REST API van de Kamer van Koophandel

Via deze interfaces kunnen de basisregistraties rechtstreeks worden ingewonnen vanuit de landelijke voorzieningen. De ingewonnen basisregistraties worden actueel gehouden door automatisch de mutaties op te halen vanuit de landelijke voorziening.

Basisregistraties en aanvullende gegevens koppelen

Basisregistraties en aanvullende gegevens kunnen aan elkaar gekoppeld worden door het configureren van referenties. Naast een koppeling op unieke sleutels van de basisregistraties zoals bijvoorbeeld het BAG ID kunnen ook koppelingen gelegd worden tussen bijvoorbeeld adressen of geometrieën. Voorbeelden van het koppelen van basisregistraties op basis van unieke sleutels zijn:

  • Koppeling tussen de BAG ID van het vestigingsadres uit het HR en het ID van het verblijfsobject uit de BAG zodat de locatie van een vestiging op een kaart kan worden gevisualiseerd.
  • Koppeling tussen de BRK en het HR met het KvK nummer zodat een overzicht van functionarissen en hun mandaat over de zakelijke rechten van een pand gemaakt kan worden.

Door het koppelen van basisregistraties en aanvullende gegevens in GeolinQ wordt een Samenhangende Object Registratie (SOR) gerealiseerd in lijn met de doelstellingen van het DiS Geo programma.

Informatieproducten voor werkprocessen

Op basis van de ingewonnen en gekoppelde basisregistraties kunnen eenvoudig voor elk werkproces informatieproducten op maat worden geconfigureerd. De informatieproducten worden geleverd in een passende vorm voor het werkproces: via kaarten, rapportages, webservices en downloads. Medewerkers kunnen zo optimaal gebruik maken van de verschillende basisregistraties in combinatie met aanvullende gegevens in hun werkprocessen.

De gegevens uit de basisregistraties zijn direct beschikbaar in alle afgeleide informatieproducten nadat de basisregistraties zijn uitgevraagd door GeolinQ. Het uitvragen van de basisregistraties verloopt via een geautomatiseerde taak zodat de informatieproducten van de basisregistraties actueel blijven zonder dat de organisatie hier omkijken naar heeft.

Ontdek de kracht van actuele basisregistraties in informatieproducten met GeolinQ.

Neem contact met ons op