GeolinQ
Spatial Data Management

Koppelen en gebruik Basisregistraties

Er zijn in Nederland 11 basisregistraties met eigen landelijke registers die door overheidsorganisaties verplicht moeten worden gebruikt. Voorbeelden zijn de kadastrale- en adresgegevens, grootschalige topografie en het handelsregister. Organisaties, die de basisregistraties gebruiken, willen de gegevens uit deze verschillende registers aan elkaar, en ook aan eigen datasets, koppelen. Daarnaast zouden de medewerkers en burgers de gegevens uit de basisregistraties eenvoudig moeten kunnen raadplegen.

Basisregistraties inwinnen

GeolinQ biedt functionaliteit om de gegevens vanuit de verschillende basisregistraties op te halen, in te lezen en actueel te houden. Door de gegevens rechtstreeks uit de Landelijke Voorziening (LV) van de basisregistratie te onttrekken en automatisch mutaties te verwerken worden gegevens door GeolinQ opgehaald en actueel gehouden. Door gegevens te valideren aan de formele standaard wordt een hoge betrouwbaarheid gegarandeerd.

Een basisregistratie is in GeolinQ een geconfigureerde databron die met andere databronnen kan worden gekoppeld. De volgende basisregistraties worden op dit moment met standaard configuraties ondersteund:  

Basisregistratie Koppeling GeolinQ Databron Toelichting
BRK Landelijke GDS voorziening XML Initiële loading en mutatieberichten worden rechtstreeks en automatisch vanuit de landelijke voorziening van het kadaster opgehaald en verwerkt. 
BAG  Landelijke GDS voorziening XML Initiële loading en mutatieberichten worden rechtstreeks en automatisch vanuit de landelijke voorziening van het Kadaster opgehaald en verwerkt.
BGT PDOK GML bestanden GML GML licht bestanden worden ingelezen en verwerkt. Configuratie bevat daarnaast  de basis BGT styling.
NHR Import 'NHR Pink' formaat Catalog De NHR basis en mutatie bestanden van de Kamer van Koophandel  worden in 'NHR Pink' formaat ingelezen. De actuele KvK gegevens en mutaties zijn beschikbaar.
WOZ Stuf-TAX formaat Stuf-TAX Stuf-TAX bestanden worden ingelezen en gebruikt. De WOZ waarde en de tot standkoming van deze waarde is beschikbaar. 
BRO Landelijke WSDL services TNO WSDL Een basisconfiguratie voor de thema’s, Sonderingen, Grondwatermeetputten en bodemkundige boringen is beschikbaar. De overige thema’s worden op aanvraag teogevoegd. Zie ook: Gebruik van de BRO en levering aan de BRO
BRT PDOK WM(T)S n.v.t. Basiskaart topografie voor gebruik als achtergrond kaart.

De levering van de basisregistraties en de basisregistraties zelf zijn continu in ontwikkeling. Doordat de basisregistraties in GeolinQ databron configuraties zijn gebaseerd op standaard functionaliteit zijn uitbreidingen en aanpassingen relatief eenvoudig door te voeren.

Basisregistraties koppelen

In GeolinQ kunnen de verschillende basisregistraties door configuratie van relaties op attribuutkenmerken, zoals BAG id, KvK nummer en adresgegevens, met elkaar gekoppeld worden. Dit geldt voor de basisregistraties onderling, maar ook voor de koppeling met datasets uit andere databronnen.

Er is een standaard databronconfiguratie voor het koppelen van basisregistraties voor GeolinQ gebruikers beschikbaar. In deze configuratie zijn de BAG, BRK, NHR, WOZ een zijn een aantal views en kaartschermen geconfigureerd die direct te gebruiken zijn. Voorbeelden van views en koppelingen tussen basisregistraties in de standaardconfiguratie zijn:

  • Adresgegevens van kadastrale percelen door een selectie van gegevens uit de BRK en gekoppede BAG
  • Tennaamstelling eigenaren van percelen door een selectie  van gegevens uit de BRK en gekoppelde NHR
  • Waarde van verschillende objecten op eenperceel door selectie van gegevens uit de WOZ gekoppeld met BAG en BRK

Basisregistraties gebruiken

Eindgebruikers zoals medewerkers en burgers hebben voor uiteenlopende doeleinden gegevens nodig. Dit is vaak een combinatie van gegevens uit de basisregistraties en soms andere daatasets. Door het verder configureren van views uit de standaardconfiguratie en gebruik van autorisaties kan in de specifieke gegevensbehoefte voor de medewerker of burger worden voorzien.

De geconfigureerde gegevens kunnen via dynamische kaarten en services aan de eindgebruiker beschikbaar worden gesteld. Voor medewerker en burger specifieke doeleinden kunnen portalen geconfigureerd worden waarin voor hen relevante kaarten en datasets worden getoond. Het uiterlijk van de gebruikersinterface kan voor elk portaal aangepast worden met de kleuren en logo. Zie voor meer informatie: Applicatiesservices.  Daarnaast kunnen via REST-services, OGC-services en databasekoppelingen de geconfigureerde gegevens ook aan andere applicaties worden geleverd.

Ontdek nu hoe eenvoudig het gebruik van de basisregistraties kan zijn.

Neem contact met ons op